Strona główna
Serdecznie witamy! break

Kontakt

Kontakt

 

 

 

Publiczne Przedszkole nr 1 
ul. Grochowskiego 14
77-400 Złotów

tel. 67 263 3358 

e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl  

http://p1bip.przedszkola-zlotow.pl/page.php


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Platforma EPUAP:http://epuap.gov.pl/


Publiczne Przedszkole nr 1  w Złotowie posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie EPUAP

identyfikator ePUAP:  PUBLICZNE PRZEDSZKOLR NR 1 W ZŁOTOWIE

adres Elektronicznej Skrytki Podawczej na platformie ePUAP:

                                 PUBLICZNE PRZEDSZKOLR NR 1 W ZŁOTOWIE (/pp1zlotow/SkrytkaESP)

Nazwa adresata dokumentu: PUBLICZNE PRZEDSZKOLR NR 1 W ZŁOTOWIE

Identyfikator adresata: pp1zlotow

W celu skorzystania z ESP przedszkola dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
 założenie indywidualnego (darmowego) konta na ePUAP;
 posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego;
 potwierdzenie profilu zaufanego w punkcie potwierdzania profili;
przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza usługi bądź dołączenie podpisanego dokumentu.

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:
- ścieżka dostępu: Strona główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

 

Strona Facebook Publicznego Przedszkola nr 1 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100026331596320


Dyrektor przedszkola Mariola Surma zaprasza zainteresowanych do gabinetu, który mieści się na piętrze.

 

Organ prowadzący: Gmina- Miasto Złotów

                          Aleja Piasta 1

                          77-400 Złotów

 

Organ nadzorujący- Kuratorium Oświaty w Poznaniu
                           Delegatura w Pile

                             ul. Dzieci Polskich 26

                           64-920 Piła
                

OBSŁUGA MEDYCZNA:   NIP: 767-169-88-76    (kliknij)

Faktury: (kliknij)

Nabywca: Gmina Miasto Złotów

               al. Piasta 1

               77- 400 Złotów

               NIP: 767-166-94-26

Odbiorca: Publiczne Przedszkole nr 1

               ul. Grochowskiego 14

               77-400 Złotów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (kliknij)

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

 

INFORMUJEMY, co następuje

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Złotowie,

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów

reprezentowane przez Dyrektora – Mariolę Surmę

email: p1@przedszkola-zlotow.pl

tel: 67 263 33 58

 

Inspektorem ochrony danych w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Złotowie jest:

Alicja Mendyk

ul. Łowiecka 1

77-400 Złotów

Tel: 500 329 056

Email: am-iod@wp.pl

 

Do inspektora ochrony danych można zwracać się z pytaniami dotyczącymi sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z działaniem przedszkola.

 

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielona przez Państwa zgoda.

 

Cele przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa, statutu oraz realizowanych w interesie publicznym.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być :

  • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów,
  • podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa  

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki dziecka w przedszkolu. Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  •  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

Charakter wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe .

 

« Powrót

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl