Strona główna
Serdecznie witamy! break

Zajęcia dodatkowe


 

 

Organizujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe  :


 •   j. angielski  - wszyskie grupy
 • Smile

 • religia dla dzieci 5-6-letnich
   
 • Smile


  ZAJĘCIA W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

   

 •  logopedyczne
 •  korekcyjno-kompensacyjne
 •   rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
 •  inne o charakterze terapeutycznym
   
 • Smile              cvb  

   

   

   

  ZAJĘCIA W RAMACH KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

 

 

Smile

Dotyczy to dzieci :

 • niesłyszących;
 • słabo słyszących;
 • niewidomych;
 • słabowidzących;
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

 

 

 

 

.

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl