?>
O przedszkolu

          

O przedszkolu

                                                  Serdecznie zapraszamy 

  • Przedszkole zostało otwarte w 1987 roku jako placówka publiczna.
  • Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu, przy ulicy Kościuszki 93.
  • Personel stanowi kadra pedagogiczna i pracownicy obsługi. Nauczyciele przedszkola posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne, specjalizacje podyplomowe, oraz wieloletnią praktykę pedagogiczną
  • Dzieciom zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i pełną akceptację, serdeczną i miłą atmosferę.
  • Przedszkole posiada 6 oddziałów dziewięciogodzinnych dla dzieci 3, 3-4, 5, 5, 6, 6-letnich.
  • Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia, w przypadku zaś odroczenia od obowiązku szkolnego do 8 roku życia.
  • W naszym przedszkolu najważniejszym zadaniem, jakie sobie stawiamy, jest kształtowanie osobowości dzieci, wspieranie ich rozwoju emocjonalnego i społecznego. Uczymy naszych wychowanków szanowania wolności swojej i innych, bezpiecznego podejmowania różnych aktywności, realizowania indywidualnych i wspólnych pomysłów. Uczymy, że każde działanie jest cenne i możliwe, jeżeli tylko nie powoduje krzywdy lub nie sprawia przykrości innym.

« Powrót