?>
O przedszkolu

                      OGŁOSZENIE 

Skorzystaj z usług dziennego opiekuna
Miasto Złotów proponuje Rodzicom indywidualną opiekę nad dziećmi do lat 3 sprawowaną przez dziennych opiekunów. Opieka sprawowana jest w mieszkaniu opiekuna, co zapewnia dziecku warunki bardzo zbliżone do domowych oraz rodzinną atmosferę. Dzienny opiekun może zajmować się maksymalnie pięciorgiem dzieci. Opieka sprawowana jest codziennie od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. Rodzice za godzinę opieki nad dzieckiem ponoszą koszt 4,40 zł.
Część kosztów zatrudnienia opiekuna ponosi Gmina Miasto Złotów.
Burmistrz Miasta Złotowa ogłosił właśnie konkurs na dziennych opiekunów, którzy po pomyślnym zakończeniu postępowania konkursowego zostaną wpisani do prowadzonego przez Burmistrza rejestru. Opiekunowie samodzielnie przeprowadzają rekrutację podopiecznych.
Wszelkich informacji Rodzicom oraz osobom zainteresowanym zatrudnieniem udziela:
Danuta Szewczuk

Inspektor ds. oświaty i kultury

Urząd Miejski w Złotowie

al. Piasta 1

77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40 wew. 53
fax 67 265 00 25
pokój nr 34

 

 

 

 

 

 

O przedszkolu

                                                  Serdecznie zapraszamy 

  • Przedszkole zostało otwarte w 1987 roku jako placówka publiczna.
  • Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu, przy ulicy Kościuszki 93.
  • Personel stanowi kadra pedagogiczna i pracownicy obsługi. Nauczyciele przedszkola posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne, specjalizacje podyplomowe, oraz wieloletnią praktykę pedagogiczną
  • Dzieciom zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i pełną akceptację, serdeczną i miłą atmosferę.
  • Przedszkole posiada 5 oddziałów dziewięciogodzinnych dla dzieci 3, 3-4, 4,5-letnich.
  • Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 roku życia, w przypadku zaś odroczenia od obowiązku szkolnego do 8 roku życia.
  • W naszym przedszkolu najważniejszym zadaniem, jakie sobie stawiamy, jest kształtowanie osobowości dzieci, wspieranie ich rozwoju emocjonalnego i społecznego. Uczymy naszych wychowanków szanowania wolności swojej i innych, bezpiecznego podejmowania różnych aktywności, realizowania indywidualnych i wspólnych pomysłów. Uczymy, że każde działanie jest cenne i możliwe, jeżeli tylko nie powoduje krzywdy lub nie sprawia przykrości innym.

« Powrót