Strona główna
Serdecznie witamy! break

Aktualności

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 4.2022 Z DNIA 4 STYCZNIA BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów na rok szkolny 2022/2023

 

INFORMUJEMY, ŻE REKRUTACJA DZIECI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ROZPOCZNIE SIĘ

OD 01.02.2022R. (rocznik 2019, 2018, 2017, 2016,)

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

- pobrać wniosek ( dostępny pod koniec stycznia 2022) w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl

- podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru od 01.02.2022 r. do 01.03.2022 r. ( osobiście do przedszkola lub elektronicznie na e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl )
- wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku - nie liczy się kolejność składania wniosku, 

- listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w  dniu 11.03.2022 r.

od 14.03.2022r. do 21.03.2022 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych  zgłaszają się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do  którego zostało zakwalifikowane. Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 21.03.2022 r. dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

- listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 24.03.2022 r.  Informację o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola. 

Przed oddaniem wniosku proszę sprawdzić:
- wszystkie podpisy  (matki i ojca dziecka)

- czy dołączyli Państwo załączniki potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów

Adresy przedszkoli:

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58, e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54,  tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

 

 

Z poważaniem

Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

 

 

 

 

Życzy Dyrektor i pracownicy Publicznego Przedszkola Nr 3 w Złotowie

 

 

 

 

 

 

Po raz kolejny nasze przedszkole przystąpiło do akcji #Razem Na Święta 

W ramach akcji z zebranych funduszy zakupiono prezent dla naszej podopiecznej 

 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/list-ministra-edukacji-i-nauki-oraz-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-dzieci-w-wieku-5-11-lat

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy na Jasełka w wykonaniu grupy "Pszczółki"

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy Rodziców  o pracy przedszkola w okresie wakacji -lipiec /sierpień 2022 r.

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Złotowie będzie pracowało:od 18.07.2022r. do 29.07.2022 r.

oraz od 01.08.2022r. do12.08.2022r.                                                               

 Przerwa w pracy przedszkola trwa od  01.07.2022 r. do 15.07.2022 r. oraz od 15.08.2022r. do 31.08.2022 r. 

Deklarację proszę składać od kwietnia do czerwca 2022r. osobiście do dyrektora przedszkola lub

e-mailowo – p3@przedszkola-zlotow.pl

ZARZĄDZENIE  NR 221.2021 BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów w roku szkolnym 2021/2022

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego-proszę kliknąć


Z poważaniem

Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

 

   

Szanowni Rodzice

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021r. przedszkole będzie nieczynne.

Prosimy o zgłaszanie  do 13 grudnia 2021r. obecności dziecka w przedszkolu w

dniach od 27 do 31 grudnia oraz dnia 07.01.2022r. 

Z poważaniem

Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

 

                                       Drodzy Rodzice! 

Serdecznie prosimy, aby w miesiącu  grudniu 2021r. należność za przedszkole została uregulowana najpóźniej do 10.12.2021 r. 

                                                                                                    Z poważaniem 

                                                                                                dyrektor przedszkola

                                                                                                      Gabriela Kawa

 

 

 

 

Prezenty od Mikołaja Mikołaj.pptx

 

 OŚWIADCZENIE o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w celu uzyskania zasiłku opiekuńczego

 

 

SZANOWNI RODZICE !!!

 

Rada Rodziców przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 przypomina osobom przebywającym na terenie przedszkola o przestrzeganiu zasady noszenia maseczek z uwagi na sytuację pandemiczną Covid-19.

 

                                                                                                     Z poważaniem 

                                                                                                dyrektor przedszkola

                                                                                                      Gabriela Kawa

 

 

 

 

Drodzy rodzice!

 

W odpowiedzi na pismo Rady Rodziców przy Publicznym Przedszkolu Nr 3 oraz dyrektora i pracowników przedszkola do Burmistrza Miasta Złotowa dotyczące uporządkowania zasad parkowania przy przedszkolu od strony Placu Wolności, otrzymaliśmy następującą odpowiedź.  Zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu uwzględniająca potrzeby rodziców dowożących i odbierających dzieci. Dla rodziców dzieci korzystających z przedszkola zostaną wyznaczone godziny, gdzie parking będzie na ich  wyłączność. W pozostałych godzinach będzie funkcjonował jako parking ogólnodostępny. Powyższa zmiana wymaga uzyskania zgód administracyjnych i zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych, dlatego zostanie wprowadzona do końca I kwartału 2022 roku.

 

Z poważaniem

dyrektor przedszkola

Gabriela Kawa

 

                                         Informacja dla Rodziców

Z dniem  01.01.2022r. stawka żywieniowa za posiłki w przedszkolu będzie wynosiła 9 zł. W związku z coraz wyższymi cenami towarów oraz wymaganiami w ramach żywienia zbiorowego w placówkach oświatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26 lipca 2016r.
Decyzja ta uzyskała pozytywną opinię Rady Rodziców i  zgodę organu prowadzącego.

Z poważaniem

dyrektor przedszkola

Gabriela Kawa

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA -zasady korzystania z wyżywienia (proszę kliknąć)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Pluszowego Misia-Prezentacja

 


19.11.2021r.-w piątek

 


 

 

 

 

11 LISTOPADA-PREZENTACJA

 

 

 

 

 

   

 

Serdecznie dziękujemy rodzicom i dzieciom za pamięć, życzenia, kwiatki oraz słodkości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

 

 

SZANOWNI RODZICE!

PROSZĘ NIE ZASTAWIAĆ BRAMY WJAZDOWEJ PRZY PRYWATNEJ POSESJI  PLAC WOLNOŚCI 10.

                                               Z poważaniem 

                                                     Gabriela Kawa 

                                                 dyrektor przedszkola 

                                                    

Szanowni Rodzice! 

W związku z podejmowaniem działań profilaktycznych prosimy obserwację i regularne kontrolowanie dzieci czy są wolne od pasożytów (owsica), oraz kontrolę higieny skóry (włosów-wszawicy). Przypominamy, że do przedszkola przyprowadzamy dzieci zdrowe. Po przebytej chorobie pasożytniczej oraz wszawicy prosimy przedstawić oświadczenie, że dziecko jest zdrowe. 

  

                       Z poważaniem 

                                                     Gabriela Kawa 

                                                 dyrektor przedszkola 

 

  

 

 

                                                           

                                                

 

 

 

INSTRUKCJA KRĘCENIA BEZ KÓŁEK

 


DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 

Zaproszenie Burmistrza Miasta Adama Pulita (proszę kliknąć)

 

 

 

 

 

PREZENTACJA DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

 

 

 

 

 

 

                             

 

Akcja "Sprzatanie świata -Polska 2021r." pod hasłem:

 

   W tym roku po raz 28. sprzątamy Polskę! Wielki Finał w 3. weekend września (17-19 września).                       W naszym przedszkolu przystąpimy do Akcji dnia 17.09.2021r.-w piątek.

PLAKAT

CERTYFIKAT

 

 

 

The Dot - Kropka (Lektor PL) - YouTube-

https://www.youtube.com/watch?v=rETI9cQxNgQ

Piosenka pt."Kropka" -O.Pawłowska-https://www.youtube.com/watch?v=s3M4FuCL1G0

 

 

 

 

Informacje na temat odpłatności za przedszkole i wpłata na Radę Rodziców i artykuły papiernicze znajdą Państwo w zakładce "Odpłatność".


    Gabriela Kawa  

         dyrektor przedszkola

 

 

https://www.gov.pl/attachment/2d7d5879-b4dc-4290-92c6-cc630404e8ba

 

DRODZY RODZICE !            

Wytyczne MEiN, MZ i GIS obowiązujące od 01. 09.2021r.

Przypominamy  ogólne zasady:

Dezynfekcja 

-przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans 

-minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

-częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka 

-w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie 

-przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć. 

 

Organizacja zajęć

  1. Do przedszkola może uczęszczać dziecko bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
  2. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i  odbierane  przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i z przedszkola opiekunowie z dziećmi  przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
  3. Po wejściu do budynku przedszkola należy pamiętać o obowiązku dezynfekowania rąk. Rekomenduje się, aby dzieci po przyjściu do przedszkola w pierwszej kolejności myły ręce wodą z mydłem.
  4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku  lub na teren przedszkola, zachowując zasady:

a)1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)dystans od pracowników przedszkola min. 1,5 m,

d)opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

  1. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego  i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. Dopuszcza się używanie innych urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury.
  2. Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować dziecko w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
  3. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk , ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  4. Zaleca się wietrzenie sal, części wspólnych (korytarze) co najmniej raz na godzinę.
  5. Zaleca się korzystanie przez dzieci z przedszkolnego placu zabaw oraz pobyt na świeżym powietrzu w obrębie przedszkola.

 

Załączniki – instrukcje

a) mycia rąk

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

b) dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

c) prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

e) wykaz produktów biobójczych

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

f) zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych

https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876

 

 

 

 


 

CHROŃMY PRZED KLESZCZAMI


 

 

Targowisko Sztuki 2021 na placu Paderewskiego w Złotowie

Wydarzenia w sezonie letnim:

27 czerwca 2021 (niedziela), godz. 14-18

25 lipca 2021 (niedziela), godz. 14-18

29 sierpnia 2021 (niedziela), godz. 14-18

26 września 2021 (niedziela), godz. 14-18

W ramach aktywności kulturalnej w przestrzeni placu Paderewskiego Muzeum Ziemi Złotowskiej kontynuuje wydarzenia w ramach Targowiska Sztuki. Poza stoiskiem muzealnym z pamiątkami lokalnymi chętnie udostępniamy kramy zainteresowanym twórcom i kolekcjonerom.

W 2021 roku muzeum zaplanowało wydarzenia w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, w godz. 14-18. Pierwsze TARGOWISKO SZTUKI, na którym zaprezentują się lokalni twórcy i kolekcjonerzy, już w niedzielę 27 czerwca 2021 r. Podczas wystawy na złotowskich kramach można będzie obejrzeć wiele ciekawych przedmiotów, wymienić doświadczenia, uzyskać fachową poradę, czy też uzupełnić własną kolekcję. Zachęcamy lokalnych twórców, kolekcjonerów oraz pasjonatów ze Złotowa i okolic do prezentowania swoich zbiorów.

Kramy udostępniamy bezpłatnie, po wcześniejszym zgłoszeniu w muzeum

Zapraszamy mieszkańców miasta i okolicy do udziału w wydarzeniu.


 

                                               WAŻNY KOMUNIKAT Z DNIA  16.06.2021r.         

                                                                                     Szanowni Rodzice !

od dnia 17 czerwca 2021 r. do 21 czerwca 2021 roku włącznie zostało zawieszone funkcjonowanie oddziału dzieci 5 letnich "Biedronki" decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
z powodu pozytywnego wyniku testu na Covid-19. O nałożeniu kwarantanny na  poszczególne  dzieci i pracowników mających kontakt z zarażonym będzie  informował telefonicznie  pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Złotowie. Kwarantanną nie obejmuje się rodziców dziecka ani pozostałych członków rodziny. W okresie zawieszenia zajęć  gry i zabawy dla dzieci  będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola w zakładce e-przedszkole ODDZIAŁ IV ,,Biedronki”.


Przypominamy, że do przedszkola mogą przychodzić dzieci zdrowe, bez objawów wskazujących  na chorobę, oraz rodzin nie przebywających na kwarantannie i  w izolacji domowej. Apelujemy do rodziców dzieci przeziębionych, z objawami kataru i kaszlu o pozostanie w domu. Prosimy mieć na uwadze nie tylko dobro swoje, ale dobro innych.

                              Życzymy wszystkim dzieciom oraz rodzicom dużo zdrowia

                    Gabriela Kawa  

         dyrektor przedszkola

 

 

 

 

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl