Strona główna
Serdecznie witamy! break

O przedszkolu

           Publiczne Przedszkole Nr 3  w Złotowie 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice!

Uroczystość z okazji "Mikołajek" dla dzieci odbędzie sie w poszczególnych grupach dnia 07.12.2002r.-poniedziałek.

 

 

 

UWAGA RODZICE NOWE WYTYCZNE !

 

Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowe wytyczne dotyczące przedszkoli i żłobków. Zmiany dotyczą możliwości przyprowadzenia dziecka, gdy jeden z domowników przebywa na kwarantannie.

Jest to piąta aktualizacja wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków. Zmieniono w niej zapisy dotyczące osób przebywających na kwarantannie. Zgodnie z wcześniejszymi wytycznymi (z końca sierpnia) "jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka" do przedszkola lub żłobka. Ponadto zapisano, że "do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji". W aktualnej wersji kwarantanna zniknęła z wytycznych. Obecnie "jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu (przedszkola, żłobka - red)". Ponadto "do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji".

Wytyczne GIS

Pozostałe zapisy w wytycznych nie uległy zmianie. GIS nadal radzi, by do grupy dzieci przyporządkowani byli - w miarę możliwości - ci sami opiekunowie i by grupa wraz z opiekunem przebywała w wyznaczonej i stałej sali. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosiła co najmniej 15 m kw. (wcześniej 16 m kw.); w przypadku liczby dzieci większej niż pięcioro powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m kw. (bez względu na czas pobytu dziecka). Jednocześnie zastrzeżono, że powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m kw. W sali należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.), należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W miarę możliwości należy uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze). Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich - najlepiej na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne. Sanepid podkreśla, że do przedszkola i żłobka dziecko może przyprowadzać tylko osoba zdrowa. Dystans, jaki powinni zachować rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z placówki wobec pracowników podmiotu oraz innych dzieci i ich rodziców powinien wynosić minimum 1,5 m. Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu. Poprzednią aktualizację wytycznych GIS opublikował pod koniec sierpnia.

https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/koronawirus-w-polsce-przedszkola-gis-wydal-nowe-wytyczne-4756409


 

 

 

UWAGA!!!

Złotów, dnia 12 października 2020r.

OZ . 966.5.2.2020

                                                                                 Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli

Powiatu Złotowskiego

-według rozdzielnika

              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotowie w związku z sytuacją epidemiologiczną przekazuje w załączeniu filmik edukacyjny do rozpowszechnienia wśród dzieci, młodzieży i rodziców.

   Państwowy Powiatowy

  Inspektor Sanitarny

            w Złotowie

mgr Halia Godlewska

Filmik edukacyjny w związku z epidemią

 

 

Szanowni Rodzice!

W związku z podejmowaniem działań profilaktycznych prosimy o obserwację i regularne kontrolowanie dzieci czy są wolne od pasożytów (owsica), oraz kontrolę higieny skóry (włosów-wszawicy). Przypominamy, że do przedszkola przyprowadzamy dzieci zdrowe. Po przebytej chorobie pasożytniczej oraz wszawicy prosimy przedstawić oświadczenie, że dziecko jest zdrowe.

                                                      Z poważaniem

                                                     Gabriela Kawa

                                                 dyrektor przedszkola

 

 

 

Szanowni Rodzice,

informacje o odpłatności za przedszkole zostaną przesłane drogą e- mail                   

w dniach 9-13.11.2020 roku.

Kwotą do wpłaty z wydruku jest ostatnia rubryka ogółem opłaty. Bardzo prosimy o

terminowe wpłaty na konto.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość. 

 

z poważaniem  

Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice!!!

W związku z dynamiczną sytuacją przypominamy bardzo ważne informacje.           

W celu uniknięcia dużego zgromadzenia osób w częściach wspólnych budynku przedszkola

dziecko jest przyprowadzane i odbierane tylko przez jedną osobę.

Kontakt z nauczycielami przez skrzynkę mailową oraz telefonicznie. 

Do przedszkola mogą wchodzić dzieci zdrowe, z rodzin nie przebywających na kwarantannie. Informacje o nałożeniu obowiązkowej kwarantanny i potwierdzonym przypadku Covid 19 proszę zgłaszać do nauczyciela wychowawcy. 

Bardzo proszę o wzajemne zrozumienie, kulturę i szacunek, zakrywanie ust i nosa, utrzymanie dystansu społecznego. 

              Życzę Państwu, Dzieciom i Pracownikom dużo zdrowia.                                                    

                                                              Z poważaniem

Gabriela Kawa
dyrektor przedszkola

               

UWAGA !!!

INFORMACJE ZE STRONY INTERNETOWEJ


STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZŁOTOWIE 

 

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia + 48 222 500 115. Chcesz uzyskać odpowiedzi online? Pytania i odpowiedzi oraz Chat 24/7 dostępne są pod aderesem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i- odpowiedzi   

I.

Jeżeli zachorowałeś na Covid 19 uzyskaj od lekarza rodzinnego zwolnienie lekarskie L-4, przebywaj w izolacji domowej, Twoi domownicy objęci są kwarantanną domową.

Osobom objętym kwarantanną zostanie wydana decyzja administracyjna (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).

Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.

Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).

II.

Jeśli jesteś rodzicem ucznia lub przedszkolaka który został objęty kwarantanną w związku z jego kontaktem z osobą zarażoną, również ty wraz z domownikami zostaniesz objęty kwarantanną na okres 10 dni liczonych od dnia następującego po dniu ostatniego kontaktu dziecka z chorym.

Przygotuj dane domowników (imiona, nazwiska, nr pesel, nr telefonów) i czekaj na kontakt telefoniczny z pracownikiem inspekcji. W razie dużej ilości takich spraw - bądź cierpliwy.

Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie.

Zostanie wydana decyzja administracyjna o okresie kwarantanny (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu).

Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).

Jeśli w okresie kwarantanny ktoś z domowników zaczyna mieć niepokojące objawy skontaktuj się z lekarzem prowadzącym w celu odbycia konsultacji. Lekarz zdecyduje o potrzebie wykonania testu. 

 

26.10.2020 – 31.05.2021

Szanowni Rodzice !

         Co roku nasze przedszkole przystępuje do ogólnopolskiej akcji „Góra grosza”, która polega na zbieraniu monet o najmniejszych nominałach (od 1 gr do 5 zł). Pozyskane pieniądze zostaną przekazane na pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji. Puszki do których będą zbierane pieniądze znajdują się w sali każdej z grup.

             

                                              „JEDEN GROSZ ZNACZY NIEWIELE

                                      ALE GÓRA GROSZA JEST NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE!”

           

 

Data:06.10.2020r.

Szanowni Rodzice,
informuję, że od dnia 18 września umożliwiamy
Państwu przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z
Państwa deklaracjami. Rodzice wchodzą do części
wspólnych przedszkola szatni i korytarza. Obowiązuje
dystans społeczny oraz zasłanianie ust i nosa. Czas w
szatni należy skrócić do niezbędnego minimum.
Z poważaniem
Gabriela Kawa
dyrektor przedszkola

Ważny komunikat dla rodziców !
W związku ze wzrostem zachorowań w naszym powiecie ,
 przypominamy o przestrzeganiu obowiązujących zasad.
Bardzo ważne: do przedszkola mogą wchodzić dzieci zdrowe,
z rodzin nie przebywających na kwarantannie!                                                            Gabriela Kawa
                                                              dyrektor przedszkola

 

 

Komunikat

z dnia 17.09.2020 roku

Szanowni Rodzice,

informuję, że od dnia 18 września umożliwiamy Państwu

przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z Państwa deklaracjami.

Rodzice wchodzą do części wspólnych przedszkola szatni i korytarza.

Obowiązuje dystans społeczny oraz zasłanianie ust i nosa.

Czas w szatni należy skrócić do niezbędnego minimum.


Z poważaniem

Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola 


Komunikat

 

 

 

UWAGA! Informację na temat odpłatności za przedszkole proszę szukać

w Zakłdce "Odpłatność".

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6-LETNICH

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ZŁOTÓW

ORAZ GRANICE ICH OBWODÓW -/proszę kliknąć/ 

 

 

                                                     WAŻNY KOMUNIKAT       

                                                    SZANOWNI RODZICE

               informujemy, że przygotowywana jest modyfikacja tygodniowego rozkładu pracy oddziałów, która wymaga czasu związanego z czynnościami proceduralnymi.

  

                                                                              Z poważaniem

                                                                         dyrektor przedszkola 

                                                                               Gabriela Kawa

 


KOMUNIKAT

 

 

                                                        Szanowni Rodzice

     zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS z dnia 2 lipca i późniejszymi aktualizacjami przedszkole od 1.09.2020 roku będzie funkcjonowało według zaleceń. Prosimy zastosować się do poniższych procedur w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego powrotu do przedszkola. 

I. Procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu w czasie pandemii

1.Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

2.Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami/ opiekunami prawnymi

3. Procedura organizacji bezpiecznego pobytu dzieci 3-4 letnich  w przedszkolu

4. Procedura organizacji bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu dla 5-6l. 

II. Organizacja przyprowadzania dzieci do/z przedszkola

- Wejście do przedszkola z zachowaniem odległości, jeden rodzic przyprowadza jedno dziecko : główne wejście do przedszkola dla wszystkich grup według poniższego harmonogramu. Prosimy o zarezerwowanie sobie czasu na przyprowadzenie dziecka z uwagi na możliwość wejścia dzieci do przedszkola tylko drzwiami głównymi.

-Przyprowadzanie i odbieranie dzieci  tylko w godzinach pracy oddziału ponieważ wytyczne wykluczają  łączenie grup od 6.30-7.00 i od 15.30-16.30. W związku z powyższym należy przestrzegać wyznaczonych godzin przyprowadzania i odbierania dzieci. Stosując się do harmonogramu ograniczymy kontakty z innymi i kolejki przed przedszkolem.                     

5.Harmonogram organizacji pracy oddziałów Publiczne Przedszkole Nr 3 w Złotowie

                           

                 UWAGA!!! HARMONOGRAM OBOWIĄZUJE OD DNIA 03.09.2020r.

6.Harmonogram organizacji pracy oddziałów Publiczne Przedszkole Nr 3 w Złotowie


Bardzo prosimy rodziców przygotować dzieci do nowych warunków obowiązujących w przedszkolu, pożegnać się z dzieckiem i zostawić pod opieką nauczyciela lub pomocy nauczyciela w celu usprawnienia innej organizacji.

Serdecznie prosimy wszystkich Rodziców o zrozumienie i zastosowanie się do wytycznych i procedur w trosce o nasze dzieci i pracowników przedszkola.

                                            Informacje będą aktualizowane na bieżąco.                                                                             

Zapraszamy

 

z poważaniem

 Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

 


 

 

                                                 WAŻNY KOMUNIKAT !!!

Szanowni Rodzice w trosce o możliwość sprawowania opieki w bezpiecznych warunkach, zgodnie z wytycznymi GIS, MEZ i MZ jesteśmy zobowiązani zmienić organizację pracy przedszkola. Po konsultacjach z Burmistrzem Miasta Złotowa rozważamy potrzebę powrotu wszystkich dzieci do przedszkola od 1 września 2020 roku w czasie pandemii.

Zależy nam na powrocie wszystkich dzieci do przedszkola z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego i przestrzeganiem obowiązujących nas wytyczne IV aktualizacja z dnia 25.08.2020 roku. Bardzo prosimy rodziców o rozsądek z uwagi na dynamiczną sytuację pandemiczną. Obowiązują nas i ograniczają wytyczne MEN i GIS. Wszystkie ostateczne decyzje dotyczące powrotu dzieci do przedszkola podejmujemy w porozumieniu z organem prowadzącym. Informacje o szczegółowej organizacji pracy przedszkola przekażemy do poniedziałku tj. 31.08.2020 roku na stronie internetowej oraz na facebooku.                                                     

                                  Prosimy o śledzenie aktualności.

                                        Z poważaniem

                                       Gabriela Kawa

                                  dyrektor przedszkola

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja

 


                              Ważna informacja!!!                                                                                                                               

              dotyczy tylko dzieci nowoprzyjętych do przedszkola od 1.09.2020 roku. 

 

                                 Szanowni Rodzice dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną

 Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia przedszkola przed rozpoczęciem roku szkolnego grupa "Słoneczka"- 27.08.2020 roku tj. czwartek o godz. 10.00 i 28.08.2020 roku piątek godz. 9.00, grupa "Misie"- 28.08.2020 roku tj. piątek o godz. 10.00, grupa "Skrzaty"-28.08.2020 roku tj. piątek o godz. 10.00, grupa "Biedronki"-28.08.2020 roku tj. piątek o godz. 11.00, grupa "Motyle"-28.08.2020 rok tj piątek o godz. 10.00, grupa "Pszczółki"-31.08.2020 roku tj. poniedziałek o godz.9.30.

Zapraszamy dziecko tylko z jednym rodzicem. Będzie możliwość poznania pań nauczycielek, zwiedzenia pomieszczeń w których dziecko będzie przebywało: szatnia, sala zabaw, łazienka, plac zabaw. Do przedszkola mogą wchodzić tylko osoby zdrowe i nie będące w kwarantannie.

Rodziców prosimy o zachowanie dystansu przed przedszkolem i w przedszkolu, dezynfekcję rąk przed wejściem oraz wchodzenie do przedszkola  w maseczkach.

 

Prosimy o przyniesienie ze sobą wyprawki dla dziecka z grupy Słoneczka, Misie, Skrzaty :

 

  1. Pościel w worku z tkaniny-  podpisana
  2. Piżamka - podpisana
  3. Kapcie - podpisane
  4. Komplet ubrań na zmianę w woreczku z tkaniny- podpisane.

 

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować telefonicznie (67 263 32 66  ) w godz. od 9.00-12.00 lub e-mailem: p3@przedszkola-zlotow.pl

                              Informacje dla Rodziców dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną

od 1 września 2020r. znajdują się w zakładce: "Rekrutacja”

zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.

 

  Z poważaniem   

      Gabriela Kawa

dyrektor przedszkola

 

 

WAŻNA INFORMACJA !!!

SZANOWNI RODZICE

                                  Trwają przygotowania do otwarcia przedszkola z dniem 1.09.2020 roku.

W związku z organizowaniem pracy przedszkola w reżimie sanitarnym prosimy  rodziców zainteresowanych powrotem dzieci do przedszkola z dniem 1.09.2020 roku o wypełnienie do 21 sierpnia tj. piątek i wrzucenie do skrzynki pocztowej przy bramce przedszkola (preferowane) lub przesłanie drogą e-mailową na adres p3@przedszkola-zlotow.pl (skan) następujących dokumentów wypełnionych i podpisanych: 


Informujemy również, że z uwagi na zastosowanie wytycznych GIS dzieci  mogą przebywać tylko w swoich grupach i  salach, nie będzie  grup zbiorczych od 6.30 do 7.30 i od 15.30 do 16.30. Zalecamy przyprowadzanie i odbieranie dzieci w ramach godzin pracy poszczególnych grup. O czasie pracy oddziałów zostaniecie Państwo poinformowani drogą e-mailową w najbliższym czasie  wraz z informacją, do której grupy zostało przydzielone Wasze dziecko oraz o sposobie przyprowadzania i odbierania dzieci z zachowaniem procedur obowiązujących w przedszkolu.

Ze względu na niepewną sytuację epidemiczną  procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 1 września,  które zamieścimy na stronie internetowej przedszkola mogą ulec zmianie w ostatnich dniach sierpnia.

Prosimy o śledzenie AKTUALNOŚCI na stronie internetowej przedszkola.

W zakresie wychowania przedszkolnego obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 2 lipca br. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi    w wieku do lat 3.W przypadku zaliczenia gminy/miasta do żółtej i czerwonej strefy działań w czasie epidemii COVID-19 należy zastosować 

INFORMACJA DLA RODZICÓW!
Z okazji obchodów Dnia Niepodległości dzieci oglądały wyjątkowy koncert patriotyczny.
Jeśli ktoś z Państwa chciałby obejrzeć koncert z dzieckiem w domu, prosimy o wysłanie prywatnej wiadomości na nasz facebook, wówczas otrzymają Państwo link i hasło do koncertu.

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Złotowie przyłączyło się do wsparcia lokalnych przedsiębiorców. 

 

 

 

 

                               Zaproszenie do Akcji MEN  „Szkoła do hymnu” 2020 

"Zachęcamy uczniów i nauczycieli, aby w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” -będzie to wtorek, 10 listopada. W ten sposób  chcemy włączyć społeczności szkolne we wspólne świętowanie tej szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy. "(MEN)

  

« Powrót

Przedszkole nr 3 w Złotowie

Plac Wolności 12, 77-400 Złotów
tel. +48 67 263 3266
E-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl