?>
O przedszkolu

Ogłoszenie o kwalifikacji dzieci do Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie na rok szkolny 2015/2016

 Uprzejmie informujemy, że od 02.03.2015 roku rozpoczyna się okres kwalifikacji dzieci do przedszkola. Wniosek o przyjęcie dziecka należy pobrać w przedszkolu lub ze strony internetowej przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl (wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola proszę szukać w zakładce „dokumenty’’ w wybranym przedszkolu) i złożyć do 23.04.2015 roku.

 Wyniki naboru dzieci będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu lub telefonicznie w dniu 29.04.2015r.

  Adres przedszkola :

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12 (Mickiewicza) telef. 672633266

 

O przedszkolu

  • Przedszkole zostało otwarte w 1987 roku jako placówka publiczna.
  • Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu, przy ulicy Kościuszki 93.
  • Personel stanowi kadra pedagogiczna i pracownicy obsługi. Nauczyciele przedszkola posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne, specjalizacje podyplomowe, oraz wieloletnią praktykę pedagogiczną
  • Dzieciom zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i pełną akceptację, serdeczną i miłą atmosferę.
  • Przedszkole posiada 5 oddziałów dziewięciogodzinnych dla dzieci 3, 3-4, 4,5, 6-letnich.
  • Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia, w przypadku zaś odroczenia od obowiązku szkolnego do 8 roku życia.
  • W naszym przedszkolu najważniejszym zadaniem, jakie sobie stawiamy, jest kształtowanie osobowości dzieci, wspieranie ich rozwoju emocjonalnego i społecznego. Uczymy naszych wychowanków szanowania wolności swojej i innych, bezpiecznego podejmowania różnych aktywności, realizowania indywidualnych i wspólnych pomysłów. Uczymy, że każde działanie jest cenne i możliwe, jeżeli tylko nie powoduje krzywdy lub nie sprawia przykrości innym.

« Powrót