Strona główna
Serdecznie witamy! break

O przedszkolu

 

Złotów, dn. 19.01.2024 r.

 

Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli

w Złotowie na rok szkolny 2024/2025


WNIOSEK (KLIKNIJ - POBIERZ)

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2024 r. rozpoczyna się okres rekrutacji, czyli zapisów dzieci 3-6 letnich do przedszkoli (rocznik 2021, 2020,2019, 2018).

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

- pobranie WNIOSKU (KLIKNIJ - POBIERZ) w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola (wnioski dostępne od  01.02.2024r.),

- dostarczenie dokładnie wypełnionego i podpisanego wniosku tylko do przedszkola pierwszego wyboru  od 01.02.2024 r. do 01.03.2024 r. (osobiście do przedszkola),

-rozpatrzenie wniosków przez komisję rekrutacyjną wg kryteriów podanych we wniosku ( nie liczy się kolejność składania wniosków) 

i ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia (  na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w dniu 11.03.2024 r.),

-  zgłaszanie się  rodziców kandydatów zakwalifikowanych do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu w terminie od 12.03.2024 r. do 18.03.2024 r.   Uwaga,  jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 18.03.2024 r. dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 20 marca 2024 r.

Po złożeniu oświadczeń woli przez rodziców w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane, komisja ogłasza listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Uwaga! Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 20.03.2024 r.

Informację o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola.

Przed oddaniem wniosku proszę sprawdzić:
- wszystkie podpisy  (matki i ojca dziecka),
- czy dołączyli Państwo załączniki potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów.

Adresy przedszkoli :

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58, e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl, strona www.p1-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl, strona www.p2-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl, strona www.p3-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 4, ul. Kr. Jadwigi 54, tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl, strona www.p4-zlotow.pl

 

         

 

 

 

 

 

 

Złotów, dn. 03.11.2022 r.

SZANOWNI RODZICE !

     W związku z przypadkiem pojawienia się szczurów w naszym  przedszkolu informuję, że  Publiczne Przedszkole nr 1 w Złotowie ma podpisaną umowę ze Specjalistycznym Zakładem Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji   „CIMEX” z siedzibą w Pile przy ul. Dąbrowskiego 87, który realizuje „Program profilaktyki i zwalczania szkodników w PP1”. Usługa stanowi realizację Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29 kwietnia 2004 roku oraz rozwiązań systemu HACCP.

      Pomieszczenia przedszkola są monitorowane co miesiąc zgodnie z założeniami w/w programu - ostatnia data przeglądu karmników deratyzacyjnych 06.10.2022 r.

   W związku z w/w przypadkiem pojawienia się szczurów będzie przeprowadzona w trybie natychmiastowym dodatkowa  deratyzacja, a pomieszczenia szatni zostały zdezynfekowane.


                                                                           Z poważaniem

                                                                                              Mariola Surma

                                                                               dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie

 

PRACA PRZEDSZKOLA W OKRESIE LIPIEC/SIERPIEŃ 2023

Publiczne Przedszkole nr 1 będzie pracowało w okresie wakacyjnym  od 16-29.08.2023 r. zgodnie z harmonogramem dyżurów wakacyjnych  publicznych przedszkoli w Złotowie.

Harmonogram dyżurów wakacyjnych  publicznych przedszkoli w Złotowie

 

I   i  II
tydzień lipca

III  i  IV  tydzień lipca

I   i  II
tydzień sierpnia

III  i  IV
 tydzień sierpnia

2023

Przedszkole nr 2

3-14.07.2023
10 dni

Przedszkole nr 3

17-31.07.2023
11 dni

 

Przedszkole nr 4

1-14.08.2023

10 dni

 

Przedszkole nr 1

16-29.08.2023

10 dni

 Na dyżur wakacyjny będą przyjmowane dzieci z Publicznego Przedszkola nr 1 oraz z Publicznych Przedszkoli nr 2, nr 3, nr 4.

Przerwa w pracy dydaktyczno-wychowawczej  Publicznego Przedszkola nr 1 od 03.07.2023 r. do 14.08.2023 r. oraz 30-31.08.2023 r.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE USTALENIA TERMINÓW PRZERW W PRACY PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO ZŁOTÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

                                                                              Z poważaniem

                                                                                                 Mariola Surma

                                                                               dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie

 

 

 

01.08.20022 r.                                   OGŁOSZENIE 

 

DNI OTWARTE  DLA DZIECI, KTÓRE ROZPOCZNĄ UCZĘSZCZANIE  DO PRZEDSZKOLA OD 01.09.2022 r. ODBĘDĄ SIĘ 29 i 30 SIERPNIA 2022 r. od godz. 16:00 do 17.00. 

Na dni otwarte proszę przynieść:

- dla dzieci leżakujących (rocznik 2019 grupa Krasnale)  piżamę  oraz  pościel z poduszką w worku materiałowym  - wymiary: dł.2,5 m, szer. 80 cm (wszystko wyraźnie podpisane),

Wszystkie dzieci nowe:

- mały ręcznik bawełniany (wyraźnie i widocznie podpisany),  

- kapcie (wyraźnie i widocznie podpisane),

- woreczek z ubraniami na przebranie (wyraźnie i widocznie podpisany)

 

Na dni otwarte proszę przyjść tylko z dzieckiem, które rozpoczyna uczęszczanie do przedszkola. Z jednym dzieckiem przychodzi jeden rodzic.

                                                                            Z poważaniem

                                                                                              Mariola Surma

                                                                               dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie

 

 

 


 


DRODZY RODZICE I KOCHANE DZIECI !

Dziękując za Wasz dziesięciomiesięczny wysiłek, pragniemy  życzyć Wam,
aby zbliżające się wakacje były dla Was czasem odpoczynku, radości i beztroski.

Korzystajcie ze wspólnych rodzinnych  chwil i cieszcie się  z każdego promyka słońca oraz  każdej  spadającej  z nieba kropli  deszczu.

Niech wakacje będą dla Was bezpieczne i pełne niezapomnianych wrażeń !

        Z serdecznymi pozdrowieniami:

 Dyrektor Przedszkola, Grono Pedagogiczne oraz wszyscy Pracownicy przedszkola

 

 

 

SZANOWNI RODZICE !!!

Deklaracje na wakacje można było składać od 04.05.2022 r. do 06.06.2022 r. 
Po tym okresie ustalono organizację pracy przedszkola w okresie wakacyjnym (ustalono ilość oddziałów i pracowników, udzielono urlopy). 
Prosimy o podejmowanie przemyślanych decyzji i dostosowanie się do uzgodnionych terminów.
 

Informujemy, że wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola

na lipiec – sierpień 2022r.

zostały przyjęte i zakwalifikowane na turnusy według deklaracji

złożonych przez rodziców.

                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                   Mariola Surma

                                                                               dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie

 

04.05.2022 r.  OGŁOSZENIE  - PRACA PRZEDSZKOLA W OKRESIE LIPIEC -SIERPIEŃ 2022 r.

Informujemy, że Publiczne Przedszkole nr 1 w Złotowie będzie pracowało:

 - w lipcu  01-15 .07.2022 r.  

- w sierpniu 15-26.08.2022 r.                                                                                                    

Deklarację (dostępną przy drzwiach wejściowych do przedszkola)  można składać od 04.05.2022 r. do 06.06.2022 r. osobiście do intendenta lub dyrektora przedszkola.                                                                  

Przerwa w pracy przedszkola trwa od 18.07.2022 r. do 12.08.2022 r. oraz 29-31.08.2022 r.  - Zarzadzenie Burmistrza Miasta Złotowa (kliknij)

                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                   Mariola Surma

                                                                               dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie

 

 

                                           19.04.2022                  DRODZY RODZICE !!!!

W związku z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) obowiązującego od 16 kwietnia 2022 r. godz. 00:00 do 30 kwietnia 2022 r. godz. 23:59,  zobowiązani jesteśmy do zastosowania odpowiednich procedur bezpieczeństwa.

(ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP - Dz.U. 2016 poz. 1101). 

Prosimy, aby dzieci odbierane były z  sali przedszkola  przez jednego rodzica lub jedną osobę upoważnioną do wejścia na teren budynku przedszkola.

Obowiązuje zakaz  wchodzenia osób postronnych na teren przedszkola.

Prosimy o czujność  i zgłaszanie  wszelkich   informacji  dotyczących  niepokojącego zachowania się osób trzecich w okolicach przedszkola. 

 

                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                              Mariola Surma 

                                                                                                          dyrektor przedszkola

 

.

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola nr 1  na rok szk. 2022/2023


Informację o przyjęciu  lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać osobiście w przedszkolu.

                                                         

                                                             Zapraszamy 

                                                            Mariola Surma

                                                              dyrektor przedszkola


 

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola nr 1  na rok szk. 2022/2023

   

Rekrutacja do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Złotowie na rok szkolny 2022/23 została zakończona.  

   Wyniki rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2022/23  zostaną ogłoszone 24 marca.

Lista dzieci przyjętych  wraz z informacją potwierdzającą przyjęcie dziecka do przedszkola, będzie

dostępna w przedszkolu od godz. 7.00 do 16.30.

Informację o przyjęciu  lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać osobiście w przedszkolu w dniu 24 marca w godz. do 16.30. 

                                                              Zapraszamy 

                                                            Mariola Surma

                                                              dyrektor przedszkola

 

 


Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa w sprawie terminów rekrutacj (kliknij)

Rekrutacja do Publicznych Przedszkoli na rok szk. 2022/23

od 01.02.2022 r. do 01.03.2022 r.

Regulamin Rekrutacji (kliknij)

Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2022r.  rozpoczyna się okres rekrutacji dzieci 3-6 letnich do przedszkoli.  (rocznik 2019, 2018, 2017, 2016,)

Warunki zapisu dziecka do przedszkola:

- pobrać wniosek ( dostępny od 28 stycznia 2022) w wybranym przez siebie przedszkolu lub ze strony internetowej danego przedszkola www.przedszkola-zlotow.pl   WNIOSEK  DO PP1 W ZŁOTOWIE (KLIKNIJ)

- podpisany wniosek należy dostarczyć tylko do przedszkola pierwszego wyboru od 01.02.2022 r. do 01.03.2022 r. ( osobiście do przedszkola lub elektronicznie na e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl )
- wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna wg kryteriów podanych we wniosku - nie liczy się kolejność składania wniosku, 

- listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu w  dniu 11.03.2022 r.

- od 14.03.2022r. do 21.03.2022 r. rodzice dzieci zakwalifikowanych  zgłaszają się do dyrektora przedszkola w celu złożenia oświadczenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do  którego zostało zakwalifikowane. Jeżeli rodzic nie złoży oświadczenia do 21.03.2022 r. dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

- listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  będą umieszczone na tablicy ogłoszeń w przedszkolu 24.03.2022 r.  Informację o przyjęciu lub nie przyjęciu dziecka do przedszkola należy odebrać u dyrektora przedszkola. 

Przed oddaniem wniosku proszę sprawdzić:
- wszystkie podpisy  (matki i ojca dziecka)

- czy dołączyli Państwo załączniki potwierdzające spełnianie zaznaczonych we wniosku kryteriów

Adresy przedszkoli  :

Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Grochowskiego 14, tel. 67 263 33 58, e-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 2, ul. 8 Marca 18, tel. 67 263 5813, e-mail: p2@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 3, Plac Wolności 12, tel.67 263 32 66, e-mail: p3@przedszkola-zlotow.pl

Publiczne Przedszkole nr 4,  ul. Kr. Jadwigi 54,  tel.67 263 27 05, e-mail: p4@przedszkola-zlotow.pl

 

 

07.11.2021 r.  OGŁOSZENIE  - PRACA PRZEDSZKOLA W OKRESIE LIPIEC -SIERPIEŃ 2022 r.

Informujemy, że Publiczne Przedszkole nr 1 w Złotowie będzie pracowało : 01-15 .07.2022 r.

                                                                                                           15-26.08.2022 r. 

  Przerwa w pracy przedszkola trwa od 18.07.2022 r. do 12.08.2022 r. oraz 29-31.08.2022 r.  - Zarzadzenie Burmistrza Miasta Złotowa (kliknij)

                                                                                                                     Mariola Surma

                                                                                           dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie

 

     04.11.2021 r.       OGŁOSZENIE - Zagrożenie owsicą

Drodzy Rodzice, otrzymaliśmy zgłoszenie od rodzica wychowanka naszego przedszkola o  zdiagnozowanej u niego owsicy.  Zgodnie z obowiązującymi zasadami informujemy Państwa o zaistniałym fakcie i jednocześnie prosimy o podjęcie następujących działań:

- obserwacja własnych dzieci;

- w przypadku niepokojących objawów (opisane poniżej), przebadanie dziecka pod kątem  występowania pasożytów;

- podjęcie leczenia dziecka i całej rodziny;

-  zadbanie o higienę stosowną do występowania zakażenia.

       
Bardzo prosimy o sumienne podejście do problemu, bardzo nam zależy i Państwu na pewno też, aby zjawisko jak najszybciej wyeliminować.

                                                                                              Mariola Surma

                                                                    dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Złotowie

 

KILKA INFORMACJI O PROFILAKTYCE I LECZENIU OWSICY

https://www.youtube.com/watch?v=dp-BibMteB4  - owsica, pasożyty jelitowe

https://www.cda.pl/video/96974490  - film o rozprzestrzenianiu się owsików

Tabletki :   Pyrantelum – tabletki i syrop – bez recepty

                     Vermox - na receptę

Owsiki rozprzestrzeniają się najłatwiej w okresie jesienno - zimowym, ponieważ suche i gorące powietrze naszych nagrzanych kaloryferami mieszkań sprzyja samozakażeniom. Owsiki często przynoszone są między domem rodzinnym   a  przedszkolem, czy szkołą.  Wystarczy, gdy w domu lub przedszkolu ktoś  ma owsiki, aby  wkrótce  je mieli wszyscy domownicy i dzieci w przedszkolu. Dlatego, gdy się ten fakt stwierdzi, trzeba podjąć odrobaczenie, które przy istniejących obecnie środkach farmakologicznych nie jest ani trudne, ani szkodliwe, tyle że je trzeba przeprowadzić gruntownie.
Oznacza to, że należy odrobaczyć wszystkie dzieci i cały personel. Muszą się też temu poddać rodziny dzieci i rodziny personelu, a także zwierzęta domowe. Po odrobaczeniu wszyscy muszą się starannie wykąpać, zmienić bieliznę osobistą i pościelową, a mieszkanie trzeba posprzątać i wywietrzyć. Sami możemy  dość łatwo zaobserwować, że z dzieckiem jest „coś nie tak”. Jeżeli często narzeka, że bardzo swędzi go pupa, jest wyraźnie rozdrażniony, ma słabszy apetyt, podkrążone oczy, a do tego zdarzy mu się zsiusiać w nocy do łóżka (choć od dawna już tego nie robił), to właśnie ma typowe objawy zakażenia owsikami! Oprócz takich dolegliwości mogą pojawić się również trudności z koncentracją oraz bóle brzucha.

Z rączek do buzi

Do zakażenia dochodzi po zjedzeniu jaj owsików (mogą być np. na ręcznikach lub nieumytych owocach). W jelicie wylęgają się z nich kolejne pasożyty. Samica wędruje w nocy w okolice odbytu i tam składa jajeczka. To powoduje nieprzyjemne swędzenie. Dziecko przez sen drapie się po pupie i roznosi jajeczka na pościel i inne otaczające przedmioty. Jaja „lądują” też za paznokciami, a stąd często wędrują do buzi. I tak dziecko zakaża się ponownie. Poza organizmem człowieka jaja owsików mogą przetrwać nawet kilka tygodni. A że unoszą się w powietrzu razem z kurzem, mogą osiąść w różnych miejscach w mieszkaniu. Nic więc dziwnego, że łatwo je „złapać”. Dlatego często choruje cała rodzina zarażonego dziecka i jego koledzy z przedszkola/szkoły.

Proste badania

Jeśli zauważysz u dziecka objawy, które mogą świadczyć o owsicy (bo tak właśnie nazywa się zarażenie owsikami), najlepiej od razu zgłosić się do lekarza. Stare babcine sposoby, jak picie soku z kiszonych ogórków, jedzenie kiszonej kapusty, suszonych śliwek czy pestek dyni lepiej potraktować z przymrużeniem oka. Nie zaszkodzą, ale wątpliwe, żeby pomogły. A wszystkie skuteczne leki są dostępne tylko na receptę. Żeby upewnić się, czy dziecko ma owsiki, lekarz zwykle zleca badanie kału na pasożyty. Najlepiej oddać do laboratorium 3 próbki kupki z różnych dni. (Może się zdarzyć, że badanie niczego nie wykaże, chociaż dziecko  ma te pasożyty.) W niektórych aptekach i laboratoriach można też kupić pałeczkę z celofanem i przylepić ją przy odbycie malca rano, zanim wstanie. Jaja owsików przykleją się do folii.

I już po kłopocie!

Niektórzy lekarze decydują się na leczenie bez badań (lub mimo ich negatywnego wyniku). A to dlatego, że najważniejsze są objawy. Jeśli malec ma dolegliwości, które świadczą o owsicy, lepiej dać mu lek. Zwykle podaje się 1 dawkę preparatu w zawiesinie (pyrantelum). Działa on tylko na dorosłe owsiki, więc kurację trzeba powtórzyć za 2, a czasem i za 4 tygodnie (by pozbyć się owsików, które przy pierwszej dawce były jajami). Lepiej nie zapominać o powtórzeniu kuracji, bo może dojść do nawrotu choroby. Lek powinni zażyć wszyscy domownicy. Trzeba też powiedzieć o owsicy w przedszkolu, aby inne dzieci dostały leki.

Czy dziecko może zarazić się owsikami od psa?
Zwierzęta nie mają owsików, ale na ich sierści może być kurz, a w nim jaja tych pasożytów. Warto więc dopilnować, żeby po zabawie ze zwierzakiem dziecko zawsze umyło rączki. Ta prosta czynność najlepiej zapobiega zarażeniu owsikami. Dlatego jest wskazana również przed jedzeniem, po wyjściu z toalety i po powrocie ze spaceru.

DOBRE RADY

Aby skutecznie pozbyć się owsików, warto w czasie kuracji:
 obciąć dzieciom  paznokcie

● dopilnować, żeby nie oblizywały palców, nie trzymały ich w buzi, ani nie obgryzały paznokci

● codziennie zmieniać bieliznę, piżamkę, a także ręcznik

 zadbać o dietę pobudzającą jelita do pracy (wypróżnienia pomogą pozbyć się pasożytów),

 bieliznę, pościel, ręczniki oraz piżamę wyprać w temperaturze 95˚C, a inne rzeczy wyprasować gorącym żelazkiem

 na noc zakładać dziecku obcisłe majteczki, by utrudnić mu drapanie ;

 zetrzeć kurze

 umyć zabawki wodą z mydłem (lub polać wrzątkiem albo wyprać)
  
 powtórzyć całą akcję sprzątania domu w trakcie następnej kuracji.

Niespokojny sen może być jednym z objawów zakażenia tymi pasożytami.
 

 

 

Drodzy Rodzice,
Na  rok szkolny 2021/2022 dla dzieci uczęszczających do naszego
przedszkola firma WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group przygotowała
specjalną oferta ubezpieczenia NNW w Pakiecie OŚWIATA.
Składka na dziecko to 35 zł, a w przypadku drugiego i kolejnego
dziecka 17,50 zł.

Zakupu ubezpieczenia można dokonać w bardzo prosty i intuicyjny sposób poprzez stronę internetową. Po sfinalizowaniu zakupu płatnością online na adres mailowy dotrze polisa, potwierdzająca ochronę dziecka. 

Aby skorzystać z oferty należy wejść na poniższy link:                             

https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/20034 

 

 

 

 

 

 

 

Kampania o bezpieczeństwie w sieci  „Bądź z innej bajki”  https://www.gov.pl/web/badz-z-innej-bajki

 Jej celem jest uświadomienie rodzicom, na jakie niebezpieczeństwa mogą trafić ich dzieci w internecie, jak im zapobiegać i jak o nich rozmawiać. Kampania ma również zachęcić rodziców do większego zaangażowania w wirtualne życie dzieci.

Aby lepiej trafić do wyobraźni i dorosłych, i dzieci autorzy kampanii przygotowali uwspółcześnione wersje klasycznych baśni. Spotkamy więc znane postacie – Czerwonego Kapturka, Śpiącą Królewnę, Królową Śniegu oraz Rybaka i Złotą Rybkę. Nieco inne będą jednak ich przygody – przed nimi nowe wyzwania – będą musieli poradzić sobie z zagrożeniami, które wcale nie są bajkowe, a jak najbardziej realne i współczesne.

W kampanii poruszono tematy jak hejt, grooming, patostreamy czy FOMO. To zagrożenia, z którymi coraz częściej spotykają się młodzi użytkownicy internetu.

W ramach kampanii powstały materiały, które są świetnym wstępem do rozmowy z dzieckiem o cyberzagrożeniach - można dowiedzieć się z nich, co trudnego może nas spotkać w sieci i jak sobie z tym wspólnie poradzić. Atrakcyjna forma współczesnych animacji opartych na znanych baśniach sprawi, że kampania zainteresuje wszystkie pokolenia odbiorców. Bajki uzupełnione są o dodatkowe materiały: podcast, w którym eksperci dzielą się sposobami radzenia sobie z internetowymi zagrożeniami.

Kampania jest realizowana przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy ze Stowarzyszeniem Góry Kultury - zwycięzcą konkursu pt. „(Nie)Bezpieczni w sieci – konkurs dla NGO na najlepszą kampanię edukacyjną”.

Dla dzieci      https://www.gov.pl/web/badz-z-innej-bajki/dla-dzieci2

Za siedmioma górami, za siedmioma lajkami... w wirtualnej krainie żyli sobie bohaterowie naszych bajek. Może już ich znacie? To Królowa Śniegu, Czerwony Kapturek, Śpiąca Królewna oraz Rybak ze Złotą Rybką. Tym razem jednak, zobaczycie ich w nowych, zaskakujących odsłonach!

Dla rodziców   https://www.gov.pl/web/badz-z-innej-bajki/grooming


 

UWAGA RODZICE !!!

   Od 04.05.2021r. do 07.05.2021r.   zawieszona jest praca  oddziału  I Krasnale  oraz oddziału III Motyle .

O nałożeniu kwarantanny na poszczególne dzieci będzie informował Państwa pracownik PSSE w Złotowie.

W okresie zawieszenia zajęć  gry i zabawy dla dzieci  będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola

w zakładkach poszczególnych oddziałów. 

                                              Z poważaniem

                                                 dyrektor przedszkola

                                               Mariola Surma

 

 

14.04.2021 r.                         UWAGA RODZICE !!!

 Od 19 kwietnia 2021 r. przedszkole będzie czynne w normalnym trybie i dla wszystkich dzieci.

Galerie zdjęć w trakcie przygotowywania. Zapraszamy wkrótce!

« Powrót

Przedszkole nr 1 w Złotowie

ul. Grochowskiego 14, 77-400 Złotów
NIP: 767-169-88-76
tel. +48 67 263 3358
E-mail: p1@przedszkola-zlotow.pl